מירי היקרה, מזל טוב! בריאות, אושר ונחת עד מאה ועשרים שנה. 

ערב שמח!