האם עיריית בית שמש שולחת את פקחיה לאכיפת דוחות חניה בעיר בצירוף הסבר, היכן בדיוק לאכוף את חוקי  החניה והיכן לא?

פקחי עיריית בית שמש  יוצאים באחרונה למלא עבודתם, כפי שהם למדו. אלא שלאותם פקחי חניה באיזור התעשייה הצפוני יש הוראה נוספת,  היכן  לא לאכוף את חוק החניה!!!

אחד העובדים בא.ת. צפוני שם לב לכך.  רבים חונים על המדרכות, על חצאי מדרכות מסומנות באדום לבן, והוא, רק הוא, קיבל דוח חניה  לתשלום סך של 250 ₪.  כך נכתב לו בדוח החניה שצורף לידיעתינו. "ביום... בשעה.... העמדת את רכבך ברח' המסגר בתחום העיר בית שמש בניגוד לחוק עזר עירוני". וכאן מופיע פירוט מעשהו הלא חוקי לפי חוק העזר. "העמדת שני גלגלים על המדרכה מעבר של ל- 130 ס"מ לפחות ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב".

הביט סביב, וראה זה פלא,  עשרות מכוניות חונות על המדרכה,  לא רק שני גלגלים, אלא כל המכונית. הוא קיבל דו"ח, והם לא.  לפני שהתלונן בפנינו  בדק  ושאל וחקר, וגילה לתדהמתו  עובדה מעניינת.  מה?

"הפקחים מבצעים אכיפה בררנית ונותנים דוחות לחלק מהרכבים ולא לכולם".  אז  להם מותר  ולי אסור? מה פה קורה פה? שאל את עצמו  כשהוא מתבדח עם עצמו.

הזוי?  נכון עשרות תמונות שצולמו באיזור התעשיה הצפוני  באחרונה, ברחובות מבוא אבנר, החרש, הבנאי, המסגר,  מכוניות חונות בשבועיים האחרונים כרצון הנהג מבלי שמישהו יאכוף  חוק החניה העירוני. הדבר הזה אומת.

ביקשנו תגובת היועמ"ש, המנכל"ית ודוברת העירייה. זה הנוהל.  עד שזו תחפש את המילים הנכונות לטייח את האכיפה הבררנית,  אותו עובד כבר שיגר מכתב  לביטול הדו"ח  בצירוף תמונות לא מעטות המוכיחות את דבריו. 

ואנחנו נוסיף, אם יבוטל הדו"ח המדובר כאן, מה דינם של כל בעלי הדוחות שלא חשבו כלל על האכיפה הבררנית הנהוגה באיזור התעשיה הצפוני.  

תגובה מהעירייה לא הגיעה למרות שבקשה  נשלחה כבר משעות הבוקר. 

תמונה  שמש נט