על פי נתוני הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה ולאורך בחינת נתונים בטווח זמן ארוך- הערים בהם נרשמו גידולים באוכלוסיה הן הערים החרדיות. 

העיר בית שמש היא העיר הראשונה ברשימת הערים, שאוכלוסיתה צמחה בעשור האחרון ואחרייה העיר בני ברק. 
העיר בית שמש מנתה
בסוף שנת 2008 - 72,700 תושבים
ובסוף שנת 2018 -  118,676 תושבים -    
גידול של 62.3%.

תמונה -ארכיון.