מנוף החסד - זה השם החדש של מנוף האשפה: 

הפעם קיבל אבי עמר שיחה מאישה שבדיוק הגיעה מברית המילה של בנה הקטן, בבקשה לנסות למצוא שרשרת יקרת ערך שנזרקה לפח מוטמן לפני כמה ימים.

הצוות לא אמר נואש ויצא לכיוון רמה א'.
הנהג אביעד בנימין החל בשפיכת האשפה לרצפה ולאחר מאמצים רבים נמצא השרשרת.
היולדת בדמעות ביקשה להודות לצוות המדהים הזה.