וועדת התכנון המקומית אישרה  למפעל מלט  הר טוב  הוספת זכויות חציבה במחצבה קיימת  בהר החוצבים.  נציג הליכוד בוועדת התכנון צבי ווליצקי לא הצליח למנוע את מתן האישור, וחבריו בסיעה התגייסו לסייע בידיו להמשיך להעמיד  על סדר היום את התנגדותו העיקשת למתן ההיתר.

 השבוע שיגרה סיעת הליכוד בעירייה  למנהל התפעול  בוועדה המקומית מר יהודה חזן מכתב ובו  דורשים להעלות נושא זה לדיון בוועדה לבנין ערים של מועצת העיר.

חברי הסיעה מנמקים בקשתם: "ההיתר המבוקש יוסיף  זיהום אויר לאיזור, חרף בקשת  הוועדה לא הוצגו בפניה דוחות פנימיים שלטענת המבקשים נערכו  על ידי היועץ לאיכות הסביבה בתקופת שהם ביצעו את העבודות נשוא הבקשה ללא היתר עד שנעצרו".

 מאחורי סיעת הליכוד עומדת בקשה של חבר סניף הליכוד אלי ונונו, חבר בוועד הציבורי שמנהל מאבק עירוני נגד כל מתן אישור הפוגע בנוף ובאיכות הסביבה.

וממשיכה סיעת הליכוד להסביר: " העיר בית שמש  ממוקמת באיזור אשר סובל מאיכות אויר בעייתית.. עובדה זו מתועדת היטב בדוחות המשרד  לאיכות הסביבה על איכות האוויר ברץ.  להוסיף גורם מזהם נוסף רק יקשה על מצב שכבר עתה אינו רצוי. לדברי חברי הסיעה העירייה גם לא עשתה  כל בדיקה לגבי המשמעוצת הסביבתית של מתן ההיתר נשוא הבקשה לאיכות החיים שתהיה בשכונות סמוכות עתידות לום.

סיעת הליכוד- החברה בקואליציה העירונית טוענת נגד התנהלות העירייה,  "לא נעשתה שום עבודה  מקצועית וכל סקר סביבתי הבודק את השפעת הפעילות המוצעת על איכות חיי  תושבי העיר".

לסיכום, לדעת סיעת הליכוד,  לא הוצג די מידע אשר יכול להוביל להחלטה נבונה וכמו כן, דוחות אשר לטענת המבקשים מחזקים טענותיהם לא סופקו.  על כן יש הסיק שאישור בקשה זו דורש דיון יותר מעמיק בפורום רחב יותר עם ייעוץ מומחים לתחום אשר יכולים לספק מידע אובייקטיבי לגבי  הנזק הפוטנציאלי לאיכות חיים באזור,.

בתמונה: סיעת הליכוד עם ראש העירייה