ישיבת הנהלת מועצת העיר מתקיימת בשעה האחרונה בחדר הישיבות של המליאה. על סדר היום לא רק תברים, אבהל בעיקר התב"רים הם עיקר הדיון עליהם מתמקחים ומתעקשים הצדדים בדיון. כפי שכבר פורסם כאן היום מדובר בבקשתו של שמעון גולדברג להעמיד לרשותו שלושה מיליון שח למבני ציבור. הבקשה הזו מתברר מהותה עתה בהנהלה, גולדברג מעוניין לקדם תכנית בניית בתי כנסת לציבור החרדי בעיר.  למגמה זו יש מתנגדים בהנהלה וההכרעה כרגיל תיפול שוב החלטת ראש העירייה וחברה לסיעה אלי פרץ. מה יחליטו אלה? ההחלטה היום תובא לאישור המליאה ביום רביעי הקרוב.

בניית בתי כנסת בעיר היא דבר שבשגרה, עד כה נדרשו יזמים או בעלי רצון להקים בית כנסת להוכיח יכולת כספית מוכחת לפני כל הקצאה. עתה מבקש גולדברג הפוך את הקערה על פיה ולתת מבנים במקום שטחים. 

בישיבת ההנהלה הערב עולים עוד כמה סעיפים, אישור פרוטוקול ועדת השמות העירונית מחודש מאי, אותו פרוטוקול שהציע כיכר ע"ש פרופ' שאקי, הסבת שם סמטת הרימון  ע"ש  הרב סאלמה. הפרוטוקול  ההוא מחודש מאי עולה עם פרוטוקול משלים מחודש יולי וכך שניהם יובאו לאישור מליאת מועצת העיר, רמה ד תישא את שם הרב שטיינמן בשם איילת השחר.

ולבסוף אישור הסכם חכירה  להרמת ישיבה גבוהה בג' לטובת  עמותת  נחלת חיים שלום.

נוכחים רוב חברי ההנהלה ולפי ההדים הבוקעים החוצה מהישיבה  מתנהל ויכוח  חריף בין  החברים, כאשר במוקד התנגדות הבית היהודי  להמשיך להוציא כספים מקרנות הרשות  כל עוד  אין תמונה כוללת למצב כספים בקרנות הרשות .  סיעת הליכוד כמעט איננה,  רק צבי ווליצקי נותר עד לסוף ההישיבה בשעה שסגן ראש העיר משה שיטרית יצא לפני ההצבעה.