בשנת 2018  קרה דבר מוזר עד הזוי, עיריית בית שמש אישרה תקציב תפעולי לפי  מחשבתה ואמונתה, התקציב חייב  היה לקבל אישור  ממשרד הפנים.  אישור זה אינו רק עניין פורמלי, הוא מהווה  נקודת חובה בביקורת חשובה למנוע כל  גלישה מעבר למתוכנן בתקציב ובעיקר למנוע מצב בו נבחרי הציבור יעשו בכספי הציבור שימוש ללא אחריות.  

התקציב המאושר במליאה לא אושר בידי משרד הפנים, בעיקר בשל  חוסר יכולת מימון כל ההוצאות המתוכננות. במילים אחרות, התקציב הציג גירעון ומשרד הפנים לא מאשר תקציבים גרעוניים לשום רשות בישראל.

נהוג גם, מנהג שהוא חובה, משרד הפנים  מבקר את ההתנהלות הכספית של הרשויות המקומיות, ובכללם, בית שמש.  הביקורת הזו נעשית בידי רו"ח הנשכרים למטרה זו בידי משרד הפנים. לא בכדי משרד הפנים, הוא שמשלם שכר רו"ח על מנת שאלה יבצעו מלאכתם בניקיון כפיים מכסימלי.

שאלה: אם אין דוח תקציב מאושר משרד הפנים, מה יבקר אותו משרד רו"ח?  ובכן שאלנו, משרד הפנים קובע שאין קשר  לאישור, ההוצאה הכספית של עיריית בית שמש לשנת 2018 תבוקר בידי משרד רו"ח, והמלאכה אפילו נעשתה.   

שאלה: האם יצא דו"ח כספי מבוקר בידי רו"ח לשנת 2018?

בדרך כלל בחודש יולי של שנת הכספים האחרונה, (שנת 2019), נמסר הדוח לידי משרד הפנים, הנשלח לעירייה והיא חייבת להגיב ולהתייחס אליו.  מבדיקה שלנו גילינו כי הדו"ח המבוקר לשנת 2018 כבר נמסר לידי משרד הפנים 

שאלה: מתי יצא הדו"ח  לידיעת הציבור?

ובכן לאחר שקיבלנו אישור ממשרד' הפנים, אישור הקובע כי הדוח המבוקר בידי משרד הפנים, הובטח לנו כי בימים הקרובים יועלה לאתר המשרד.

אז נדע כיצד התנהלה העירייה בשנת הבחירות, שנת 2018, היא השנה האחרונה בה ניהל משה אבוטבול את העירייה ואת ההוצאות המתוקצבות המאושרות בידי המליאה הקודמת.  

משרד  הפנים מרגיע: אין קשר בין אישור תקציב לדוח כספי שנתי של רשות מקומית. מבירור עולה כי הדוח יפורסם בימים הקרובים באתר משרד הפנים."

סוף דבר, נדע  מה התחולל בתקציב 2018. עדיין נישאר עם השאלה  מה עושה משרד הפנים עם רשות מקומית שתקציבה לא אושר בידי משרד הפנים... לידיעת  ראש עיריית טבריה רון קובי....