בתיה היקרה, מערכת שמשנט מאחלת חך הרבה בריאות, שמחה, הצלחה, נחת ואריכות ימים 

יום שמח!