בפרשה מוזכרת מצוות ביעור מעשרות וקריאת פרשת 'וידוי מעשר', המתבצעת לאחר ביעור המעשרות.

בפרשה זו מבהיר האומר אותה, כי לא עבר על מצוות התורה לגבי המעשרות, ובמהלכה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא על כל הניסים שעשה לנו עד שהביאנו לארץ ישראל וזכינו לאכול מתנובתה.

בין היתר אומרים בפרשה זו "וירעו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה" (דבים, כ"ו, 6). לכאורה היה נכון לומר "וירעו לנו"?

מסביא האלשייך הקדוש, כי "וירעו אותנו", היינו שהמצרים עשו אותנו רעים. לא זו בלבד שהם הרעו לנו במעשיהם, אלא גם אנו התקלקלנו והרעונו את דרכינו מפני השהות בחברתם במשך שנים כה רבות.

הא למדת עד כמה משפיעה הסביבה על האדם, ואפילו על עם שלם.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ע"ג, אלול תשע"ג, עמ' 162.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

;feature=youtu.be

סרטונים מאת הרב יואב אקריש, שולי רנד ואיה קרמרמן באדיבות פרד"ס חב"ד