מזל טוב שימי היקר, בריאות, אהבה, אושר ונחת מהאישה, הילדים מכל בני משפחתך האוהבת והמברכת. עד 120 שנה

יום שמח!