ספיר היקרה והאהובה, המון איחולי מזל טוב! 

בריאות, אושר ונחת עד מאה כעשרים שנה

ממשפחתך האוהבת ומערכת שמשנט

יום שמח!