מזל טוב דב היקר, הרבה בריאות, אושר, 

נחת ואריכות ימים. 

יום שמח!