"עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה" (דברים, י"ד, 22)

על פסוק זה המופיע בפרשתנו ועל המשנה באבות (ד', ב') "שכר מצווה - מצווה" כותב רבי אלימלך מליזנסק בספרו 'נועם אלימלך', כי המקיים מצווה, בזכות כך זוכה לקיים מצוות נוספות.

ברוח זו אפשר להבין את לשון הפסוק "עשר תעשר" - כשתיתן מעשר פעם אחת, תזכה לתת מעשר פעם נוספת, כי תהיה לך תבואה נוספת.

ומה תהיה כמות התבואה הנוספת? פי עשר! שהרי נאמר בפסוק "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה" - בכל שנה תיתן למעשר את הכמות של כל התבואה של השנה שעברה.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס', אב תשע"ב, עמ' 297.

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

סרטון לפרשה מאת קובי אריאלי באדיבות פרד"ס חב"ד