על האירוע אחראי ראש מנהל התפעול בעירייה- מר יוסי נגולה.

ראש העיר, דר' עליזה בלוך: "אנו פועלים לרווחתם של התושבים ברחבי העיר. מזה שנים שהסימונים דהויים עד כמעט בלתי נראים. אני רואה בקיץ כהזדמנות לרענן את מעברי החציה וסימוני הכבישים לטובת הולכי הרגל והנהגים".