מרחיבים את המענה לילדי החינוך המיוחד:
עיריית בית שמש מרחיבה את המענה לילדי החינוך המיוחד. השנה ייפתחו שני גני תקשורת לילדי החינוך המיוחד בלקויות הקשות.
פתיחת הגנים נעשתה בשיתוף פעולה מלא עם מפקחי משרד החינוך , העירייה, הגננות והורי הילדים בכדי לתת את המענה המקצועי הטוב ביותר עבורם.
מינהל החינוך בעריית בית שמש נמצא בעיצומו של תהליך בניית תוכנית אב לתלמידי החינוך המיוחד במסגרתה יפעלו לפתוח, באופן מדורג, גנים ובתי ספר עבור ילדי החינוך המיוחד על מגוון הלקויות וזאת על מנת שניתן יהיה להמעיט עד כמה שאפשר את הצורך לנסוע לערים אחרות .
 
ראש העיר והממונה על החינוך, ד"ר עליזה בלוך: "חברה נמדדת ביכולת שלה לטפל בילדים שקשה להם ולכן אנחנו כעירייה נעשה את המיטב עבורם".  
 
סגן ראש העיר הממונה על החינוך, הרב ישעיהו ארנרייך: "מזה שנים על גבי שנים שילדי החינוך המיוחד בלקויות קשות נאלצים ללמוד מחוץ לעיר. השנה פתחנו שני גני ילדים ובכוונתנו להרחיב את המענה ככל הניתן בתחום החינוך המיוחד״.