היום 19/8 - הפסקות מים ברחובות רבים באזור "מגדל המים והקרייה החרדית. החל מהשעה 8:30 ועד לשעה 16:00 עקב עבודות ברשת המים. 

ערכו בהתאם.