תפקידה לסקור דברים שפורסמו בספרות המדעית עד לימינו אנו, הקשורים בתחום העבודה המחקרית או סמינריון, ומסייעים לקוראים להבין מה עד כה ידוע בתחום המדובר, באילו תיאוריות עסקו (ואולי עדיין עסוקים) העניין הרלוונטיים ואודות הטרמינולוגיה המקובלת והגדרותיה. באופן זה ניתן להבין יותר אודות המחקר ועל נחיצותו. סקירה ספרותית משמשת לרוב בתור רקע ומבוא עבור הפרקים המציגים את המחקר – והרי אלו הם פרקים מרכזיים של העבודה.

לכתוב סקירת ספרות? כיצד מתחילים בכלל?

 על מנת לכתוב את סקירת הספרות הזו, יש לסקור ספרות מדעית. עושים זאת באמצעות חיפוש ואיתור של ספרים ומאמרים מדעיים בעלי רמות אמינות ועדכניות גבוהות בתחום המחקר המדובר; או-אז יש לסמן בהם את הקשור לנושא המחקר ולקבוע את הסדר בו יובאו הדברים הכי רלוונטיים וחשובים בפרק של סקירת הספרות, בין אם זוהי עבודה סמינריונית בתשלום או עבודה סמינריונית אחרת. בתחום שלב זה ניתן להתחיל לכתוב.

 סקירת הספרות: הכתיבה

 הכתיבה תבוצע תוך הקפדה של ממש על הפניית הקוראים אל המקורות הנהדרים בהם מצאנו תכנים. הפניה מבוצעת באמצעות כתיבה בסוגריים בסיום של תוכן כלשהו – וזה יכלול את שם המחבר ואת שנת הפרסום). ישנם כללים נוספים ונרחבים יותר לכתיבת פרק זה, אולם עקב מגבלות האורך של מאמר זה, אנו כותבים את הדברים בקצרה בלבד.

סקירת ספרות מתחילה במילים כלליות להן זקוקים הקוראים על מנת שיבינו את הנושא הבוער בנו כל-כך, עד אשר גמרנו אומר בליבנו לכתוב עליו עבודה סמינריונית או עבודה אקדמיות סמינריונית (זה לא ממש משנה איך אנחנו קוראים לזה, כי את הסקירה הספרותית נצטרך לכתוב בכל מקרה). מה כדאי לכלול בראשית הסקירה הספרותית? נכלול הגדרות ומונחים עיקריים של התחום, סוגים שונים (אם ישנם), השפעות ועוד עניינים מעוררי עניין שהצלחנו למצוא בנבירה הספרותית שלנו.

 סקירת ספרות – כמה לכתוב?

 כאשר אנו מדברים על ההיקף של הסקירה הספרותית, הרי שלרוב מדובר בכ-25% מההיקף הכולל של העבודה.

תזכורת – מהי סקירה ספרותית?

כל עבודה אקדמית, ולא משנה באיזה נושא, חייבת לכלול סקירה ספרותית על מנת להיחשב ולהיראות לגיטימית בעיני גורמים אקדמיים, כמו גם גורמים מחוץ לאקדמיה שתחום העבודה מעניין, או עשוי לעניין אותם. פרק זה יהיה לרוב ארוך ביחס שאר הפרקים בעבודה. הפרק יכול חומרים תיאורטיים עליהם מתבססת עבודת התלמיד: מחקרים, מאמרים, סטטיסטיקות, ציטוטים ועוד דברים כאלה ואחרים התורמים לכתיבת העבודה.

 סקירה ספרותית – חשיבותה בעבודה האקדמית

 יש לקרוא את הספרות באופן מעמיק, שהרי היא משמשת כבסיס איתן לעבודה כולה. הסקירה מאפשרת לכל אחד מהקוראים את העבודה להבינה עד סופה, תוך קבלת תמונה ברורה ובהירה של הדרכים השונות בהן אפשר להתייחס לכל נושא שהוא. סקירת ספרות היא, מה שנקרא, השלד של עבודת הסמינר, ועל כן עליה להיכתב באופן המושקע והיסודי ביותר האפשרי.