הערב בין השעות 18:00 - 23:00 תתקיים התרמת דם בררמ"ש ג' ברחוב ישעיה הנביא. 
גיל התורמים צריך להיות מגיל 18 ומגיל 17 עם חתימת הורים. יש להצטייד בתעודה מזהה
בואו לתרום ולהציל חיים.