הערב בריכת שריגים תהיה פתוחה משעה 19:00 ועד לשעה 22:00 - לשחיית נשים בהשגחת  מצילה. 

לפרטים : 0528600966