בימים האחרונים, התקיימו במועדון הנוער מעגלי שיח שעסקו באירועי השבועות האחרונים. בשיח העלו והביעו נערי המועדון את שעל ליבם ואת זוית ראייתם בנוגע לאירועים. 
אריאל אילון ומנהל המרכז הקהילתי איציק מהודר הודו למדריכי המועדון סופי נסטרוביץ ומולה אדאמה על קיום של שיח פתוח ומכובד, אשר מכוון לפשרה, ומזמינים את הנערים להגיע כמה שיותר אל המועדון.
ברשת המרכזים הקהילתיים והעומד בראשה מ"מ וסגן ראש העיר משה שטרית מברכים על כך, ומאחלים לנערי ונערות המועדון חופשת קיץ נעימה ובטוחה.