שידורים חיים ותיעוד צילומי של אירועי התנ"ך אין בידינו. התנ"ך קדוש ומעניין אך לא מעניק תמונה מלאה על מה שקרה. במשך הדורות היו אלו הפרשנים, הדרשנים, המדרשים ויתר יודעי נסתרות שניסו להשלים את הפאזל.

'מדרש רבה' הוא אחד מהם ובכרך על ספר 'במדבר' (פרשה י"ח, אות ג'), בו נמצאת פרשת 'קרח' שנקרא השבת, הוא שופך אור על המחלוקת שמהווה השראה ניצחית לכל מחלוקת ציבורית עד ימינו אנו. בחירות! הכי מחלוקת שיש! וגם על השאלה אם לקיימן יש מחלוקת...

על פי המדרש שאל קורח את משה רבנו, האם טלית שכולה צבע תכלת, חייבת בהטלת חוטי ציצית? ענה לו משה: חייבת. הקשה קורח בחזרה: אם טליתש כולה תכלת אינה פטורה מהטלת חוטי ציצית, כיצד מקיימים את המצווה בטלית רגילה באמצעות הטלת ארבעה חוטי תכלת בלבד.

יצוין כי במצוות ציצית חתמנו את הפרשה הקודמת ולא מן הנמנע כי התקיים דיון על עצם קיום המצווה. לא לחינם מציינים פרשנים לא מעטים קורח ועדתו לא היו מתחתית החבית של עם ישראל - אלא "קריאי מועד, אנשי שם", תלמידי חכמים וראשי סנהדרין - הטופ שבטופ!

עוד נציין כי כיום לא ידוע בדיוק מהו התכלת. במצוות הציצית יש להטיל ארבעה חוטים בכל אחת מארבע כנפות הבגד ואחד מארבעתם צריך להיות בצבע תכלת. כאמור, רק מעטים בימינו מטיים חוט תכלת מםפני שאין ידועים את מקורו של צבע זה.

בעל ה'קהילות יעקב', רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל, בספרו 'קריינא דאיגרתא' (מכתב ש"ו), מסביר, כי העובדה שקורח לא הבין כראוי את נושא הציצית, היא ההסבר לכך שלא זכה למינוי בו חשק.

חוטי התכלת נועדו להזכיר את כיסא הכבוד, כמאמר חז"ל שהתכלת דומה לים, הים דומה לרקיע והרקיע דומה לכיסא הכבוד (סוטה י"ז.). קרח לא השכיל להבין, כי רק חוטי הציצית יכולים להזכיר לאדם את כיסא הכבוד ולא הבגד עצמו. וכל כך למה? הבגד משמש את האדם לכיסוי גופו ולחימומו, לפיכך אין הוא יכול להזכיר לו את כיסא הכבוד, יש לו בו נגיעה עצמית, הוא זוכר את הנאתו ותו לא. רק החוטים שאין בהם כל שימוש יכולים להזכיר את ה'.

קרח, ששאל מדוע לא מינו אותו,לא הבין כי עצם שהאלה היא התשובה. הבקשה למשרה מורה כי הוא דורש את כבוד עצמו, ובוודאי לא ינהיג את העם לפי טובת העניין. קרל היה כולו תכלת, גדוש במעלות, אך הוא השתמש בהן לעצמו ולא הבין שעליו להסיר כל נגיעה ועניין אישי. 

ואכן, סופו הוכיח את תחילתו, מה רב כוח הנגיעה האישית לקעקע ולהוריד את האדם  ממעלותיו עד היותו רשע גמור. המ רב ועצום המוסר הנעלה היוצא מזה לאדם, להישמר מרצונותיו ומנגיעותיו, ולעשות את המצוות בלי שום פנייה אישית.

וסופו של קרח, שבעלה אותו האדמה. נסיים בחזרה אל גלי הים ושמי התכלת ולהרחבת דדברי הגמרא שהבאנו קודם "צבע התכלת דומה לצבע הים, צבע הים דומה לצבע הרקיע והרקיע דומה לכיסא הכבוד שנאמר "ויראו את אלוקי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר" (שמות, כ"ד, 10). השמיים דומים אפוא ל'ל'בנת הספיר', שהיא דמות כיסא הכבוד, שנאמר "וממעל לרקיע אשר ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא" (יחזקאל, א', 26).

ערוך על פי 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ח, סיוון תשע"ב, עמ' 286-287.

הסרטון השבועי לפרשה עם ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך, והפעם בתכניתו של דב אלבוים

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UibdRflI-WY