תלמידי כתות ז-ח בתלמוד תורה "נווה צבי" בבית שמש חתמו את מבצע "לב טוב" – מידות ומעשים טובים  שנערך בימי המטמונים בנסיעה מרגשת ורצופת חוויה לעיר התורה – בני ברק.

הביקור נפתח בהתרגשות רבה והרגשת התעלות בבית שר התורה הרב הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א ברח' רשב"ם 5.

התלמידים המרוגשים זכו להבחן אצל הרב קנייבסקי וידיעותיהם היו מרשימות במיוחד, כמובן שכל התלמידים זכו בברכתו האישית של הרב "ברכה והצלחה" הרב הדגיש את מעלתם של נערי ישראל הזוכים ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתנו לשמה. ובירך את התלמידים להצלחה בישיבות הקדושות.

בהמשך זכו התלמידים גם להבחן אצל ראש כולל תורה וחיים בבני ברק וחבר מועצת חכמי התורה. הרב הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א, גם הרב בעדני קבל את התלמידים ובחן אותם, התרשם מידיעותיהם הנפלאות והדריך ובירך אותם להמשך עליה בתורה ויראת שמים.

התלמידים נהנו מאירוח מחמם ומרגש בתלמוד תורה "בית אבות פוניביז" באירוח זה נשא דברים מנהל הת"ת הרב בועז בדיחי שפאר מעלתם וידיעתם במסכת הנבחנת, וסיפר סיפור אישי מרגש. והמפקח הרב יחיאל מנדרוביץ ריגש את התלמידים בהדגישו עד כמה הם חוליה מפוארת בשרשרת הדורות המסורה מדור לדור.

משם המשיכו התלמידים לישיבת פוניביז המעטירה שם למדו התלמידים בחברותות והפעם הרמי"ם היו הרבנים המלמדים בת"ת "נווה צבי", כל כיתה והר"ם שלה...

ברוב פאר והדר נערכה סעודת סיום מסכת, סעודה של בני עליה סעודת מצוה שמפארת וחותמת את ימי המטמונים, ימי עליה בתורה ויראת שמים, ימים המכשירים לקבלת תורה בשמחה ובשלמות.

את סיום המסכת ואת סיום יום ההתעלות המיוחד המחיש המנהל הרב משה קליין בסיפורים ועובדות על גודל כוח התורה, ובפרט של צעירי הצאן.

התלמידים חזרו לתלמוד תורה מסופקים ומרוגשים. ובוודאי שזה יתרום להם להתעלות עוד ועוד בדרך התורה והיראה.