האם אגף ההנדסה סובל ממצוקת מרחב שצריך לבנות עבורו בניין ייחודי? כך עולה מתוכן זימון המליאה הקרובה. העירייה מבקשת לשרוף במו ידיה עוד 6.5 מיליון שח מכספי קרנות הרשות לבניית מבנה שישמש את אגף ההנדסה. למה עוד?  כי כבר היינו בסרט דומה כאשר עיריית בית שמש שרפה 7 מיליון שח על חפירות להקמת היכל תרבות ולבסוף ההיכל לא נבנה במקום, מה שנותרו מתכניות הבניה זה הבורות וחומת הפרדה. ההבדל היחיד,  6.5 מיליון זה שלנו, 7 מיליון ₪ זה של הפיס.  

העירייה בחנה  מספר אופציות לשכירות משרדים באיזורים הקרובים לבית העירייה דהיום, ולא נמצאו. העירייה בחנה את האפשרות לשכור את בית בזק לשעבר לטובת  אגף ההנדסה, עלויות השכירות במקום גבוהות.  

ואם לא נמצא משהו זמין, מה עושים? בונים!!! "בהנהלת העירייה  בחנו את כל האופציות הקיימות, עלות זמינות, נגישות, והוחלט שההצעה הטובה ביותר היא להקים מבנה עירוני שישמש את כל יחידות מינהל ההנדסה. " כך נכתב  בזימון המליאה הקרובה.

המיקום המוצע לבניה הוא ברח' הגפן, שם אותר מגרש מתאים. כלומר בכל מקרה יידרשו עובדי ההנדסה לנסוע לבית העירייה העתידי. מה הועילו חכמים בתקנתם?

סקירת המצב נכון להיום, לבקשת הממונה- הבולדוזר  משה מונטג  סופחו כיתות ריקות מבית ספר לטובת אגף ההנדסה ברמת בית שמש. בזמנו נבנתה לשכה שנחנכה במעמד יו"ר ועדת הכספים, משה גפני. אגף ההנדסה שוכן היום במבנה חינוך, עליו לא משלמת עיריית בית שמש תשלום כלשהו.

מה שכנע את ראש העירייה לשרוף 6.5 מיליון  ₪ להקמת בית להנדסה? 

בתמונה חנוכת אגף ההנדסה בעידן מונטג