בלוך במאמצים  מצליחה להקים קואליציה עירונית חזקה שאיתה מבקשת לבנות מחדש את העיר לטובת כל תושביה. היא מגיעה לצומת חשוב ובו היא ממנה לפי ייעוץ משפטי שהיא קיבלה שלושה סגנים.  כך החוק מאפשר לה, שלושה סגנים בשכר. שניים מהם על פי המצב בשלטון הקודם, השלישית לפי חוק משרד הפנים, עיר עם אוכלוסיה מעל מאה אלף תושבים זכאית לשלושה סגנים בשכר.  

הולנדר, הסגנית השלישית, אינה מקבלת שכר.  עו"ד רינה הולנדר, ראש הבית היהודי חתמה על הסכם קואליציוני עם בלוך בהבטחה שהיא מקבלת סגן שלישי בשכר מלא.

מאז חודש פברואר, בו נכנסה הולנדר לתפקידה כממונה על תיק הרווחה ולתפקידה כסגנית ראש עיר, יש לה משרד.  אבל אין לה שכר!!!

השבוע הוברר לה שמשרד הפנים לא יאשר את שכרה, בשל הגירעון העמוק שבו מצויה עיריית בית שמש.  גזבר העירייה אריה ברדוגו , בפנים חמוצות הסביר את  מעמדה החדש, סגנית במשרה מלאה רק ללא שכר.

שאילתא הועברה למשרד הפנים, כאשר זו תגיע נביאה כאן במלואה.