משרד האנרגיה פרסם השבוע את תוצאות הקול קורא במסגרתן העיר בית שמש תקבל מענק בסך כ-192 אלף ש״ח להקמת עמדות טעינה חשמליות רגילות (AC) לרכבים חשמליים.
המענק יכלול בשלב הראשון הצבת 20 עמדות במדרכות, חניונים עירוניים וכו' בכל שכונות העיר.
ממחלקת תחבורה בעיריית בית שמש נמסר, כי פריסת העמדות תחל לאחר שייבחר זכיין, ויושלמו במהלך 2020. אנו נערכים לכך במלוא המרץ, ובמקביל מתקיימים מגעים עם יזמים פרטיים המעוניינים להציב עמדות נוספות ברחבי העיר.

הזכייה במכרז נעשתה בהמשך לעבודה משותפת של הממונה על התחבורה בעיריה, שמואל גרינברג, מנכ״לית העירייה, מירה מינס, אוריאל צ׳סטר, אחראי תחבורה ציבורית בעיר ולתמר בר שי, ראש מדור תנועה.

 

תמונה מתוך מאגר pixabay