בחודש פברואר השנה הפיץ משרד האוצר  קול קורא לרשויות מקומיות.  'הקול' הופנה לראשי רשויות, והוא הגיע גם לידי ראש עיריית בית שמש עליזה בלוך.  קרי, המסמך שעליו אנו מדווחים לראשונה הוא אינו יוזמה של עירית בית שמש אלא יוזמה שהגיעה מהאוצר לעיריית בית שמש כמו לעוד רשויות.

"במסגרת מדיניות אגף השכר והסכמי העבודה, להעמדת כלים לרשות הרשויות המקומיות על מנת לסייע בידן לממש את מטרות  הרשות ומימוש חזונם, ולצורך רענון השורות ברשויות, שמצד אחד יאפשר לרשות להוקיר תודה לעובדים הוותיקים,  בדמות תנאי סיום העסקה מיטיביים, ומצד שני מתן פלטפורמה שתאפשר תכנון תקציבי, התייעלות וצמצום הוצאות השכר". אם תרצו חלומה הרטוב של בלוך מוגשם בידי האוצר.

התנאים המוצעים לפרישה מרצון אכן מטיבים, עד 12 חודש הסתגלות, ומענק פרישה בסכום של כ-30 אלף שח לעובד, תוספת דרגה  לפני פרישה, פיצוי עבור ימי מחלה לא מנוצלים ועוד. העובדים שיפרשו ימצאו עצמם  מחוץ לעיריית בית שמש עם סכומי כסף לא מבוטלים, רק בלי הכבוד  להיות שייך לארגון  העובדים שנקרא עירית בית שמש.  

עיריית בית שמש השיבה בחיוב להצעת התכנית, ועל המסמך חתמו ראש העירייה, מנכ"ילת הרשות, וגזברה. התחייבותם אומרת שהם יכולים לעמוד במימוש התנאים  הכספיים  המוענקים לעובדים.  העירייה השיבה בחיוב, מבלי להביא את קיומה של התכנית לדיון בפני חברי הנהלת העיר. כאן נעיר, כי עיריית בית שמש מצויה בגירעון תקציבי עמוק, מימון התכנית יוסיף ויעמיק הגירעון, שכן תשלום  תוספות ופירעון ימי מחלה, תשלומים כמו 12 חודשים יעלו לקופה  הציבורית  מיליוני שקלים. מקורות לגיוס עדיין לא הוצגו בפני הציבור.

המכתב הופץ לרשויות 5 לחודש פברואר, ורק לפני כשבוע החליטה עיריית בית שמש להפיצו בקרב העובדים הפוטנציאליים. לא כל העובדים קיבלו אותו, רק חלקם וייתכן שאפילו רובם. טרם הגיע כל מענה מצד העובדים,  כך שהמסמך הוא מסמך ובשלב הזה אין לייחס לו  כל פריצת דרך בהגשמת חזון ראש העירייה.  לא ברור אם המכתב  התקבל אצל וועד העובדים

המסמך הזה לא הגיע לידיעת חברי הנהלת העירייה. לשאלותינו, הגיבו חברי מועצה כי הם מופתעים לשמוע מהתקשורת על הליך מורכב מאוד שאותו מקדמת ראש העיר בלי ידיעת שותפיה לקואליציה והנהלת העיר. אחד מחברי הקואליציה היה בוטה ואף אמר כך:  "על המסמך אומר מה שיש לי לומר כאשר אראה אותו.  באשר להפצתו לעובדים לפני ששותפיה לדרך יודעים על קיומו היא שערורייה ניהולית ממדרגה ראשונה. זה האדם שהבאתם להחליף שלטון? זה האדם  שסיפרתם לנו שיודע מלאכת הניהול?"

כאמור הקול קורא מחפש 'מתנדבים לפרוש מרצון אשר עומדים בדרישות כמו וותק של 20 שנה, כמו גיל העובד שצריך לעמוד על 50 שנה, כמו עובדים ששכרם מחושב ע פי הסכמים קיבוציים. הקול קורא מגביל את הכמות לכדי 5% מסך העובדים. בעיריית בית שמש מועסקים כ-1100 עובדים, המכסה לקול קורא תעמוד על כ-55 עובדים.

תקופת חלון הפרישה  מוגבלת בלו"ז ברור, עד ה-30 לחודש יוני יוכלו להגיש שמות עובדים לפרישה ואשר יאושרו בידי  אגף השכר במשרד האוצר. בשבוע הבא נוסעת ראש העירייה לחו"ל לשהייה של שבוע ימים,  הציפייה היא שבשובה כבר תקבל רשימת עובדים מעוצבת, והיא תידרש רק לאשרה בטרם תועבר לידיעת גורמי השכר באוצר.  האם הרשימה מורכבת בימים אלה? לפי מקור בעירייה טרם התקבלה אפילו תשובה מאחד העובדים.

מעיריית בית שמש ומוועד העובדים נמסר: ״עיריית בית שמש רואה חשיבות רבה בפיתוח מקצועי של העובדים ובשימור כוח האדם האיכותי שנמצא בארגון ובעיר. אנחנו עושים את המהלכים כתף אל כתף יחד עם ועד העובדים. הקול הקורא המדובר הוא תכנית של משרד הפנים המציעה תכנית פרישה וולונטרית לעובדים. העירייה לא מתכוונת לפטר עובדים  המעוניינים להמשיך לעבוד״.

השר כחלון עם ראש העירייה. צילום  עיריית בית שמש