פרסום הידיעה הבלעדית כאן על  המחשבה להקים משרפות פסולת איזורית  עוררה מיד גל של תגובות,  אחת מהן היא של ראש העירייה כפי שנמסרה מפי דוברה:  "לאור הנחיות המשרד להגנת הסביבה, עיריית בית שמש בוחנת את האפשרויות השונות לטיפול באשפה.

ראש העיר דואגת בראש ובראשונה לבריאות הציבור, ולא יהיה שום דבר שיהווה סכנה לציבור. כל נושא יבחן לגופו ולא יבנה דבר שיש בו ספק ונזק כלשהו לציבור.

מתקן האשפה שנמצא היום פתוח ומהווה סכנה לציבור זהו נזק תברואתי עצום וראש העיר קיבלה החלטה להרחיק אותו ולהוציא אותו כבר בחודשים הקרובים. במקומו אנחנו צפויים לפתח את האזור לטובת תעסוקה והייטק" עד כאן הודעתה של ראש העירייה.

כאן, באתר, פרסמנו על המחשבה להקים משרפות אשפה בשיתוף פעולה עם מטה יהודה. מועצה איזורית מטה יהודה מתכוונת בימים הקרובים להוציא משלחת אל אחת המשרפות הפעילות באירופה לבחון אותה הלכה למעשה כיצד היא מתפקדת,  מה היא עושה בדיוק ומה הנזקים הבריאותיים או הסביבתיים, אם קיימים, הנובעים מתפעול משרפה כזו.  אל המשלחת  ממטה יהודה הוזמנו גם נציגי עיריית בית שמש להצטרף.

בשבוע הבא יצאו  שני אישים מטעם עיריית בית שמש לבחון, בהדגשה לבחון, את המתקן ואת השלכות  הפעלתו  כאן איזור.  נדגיש לפי המידע שבידינו אין התחייבות לרכוש את המתקן או כל התחייבות אחרת בבדיקה. "כל הנסיעה נועדה ללימוד בלבד!" אומר  מקור בעירייה.