במתנ"ס גוונים ציינו הבוקר את יום השואה והגבורה באולפן של העולים בשתי דקות דומיה, אמירת קדיש, פרקי תהילים, וקריאת אל מלא רחמים מפי התלמידים. בהמשך הקשיבו התלמידים לסיפורו המרתק של בנימין למקין דור שני לניצולי שואה שאביו דניאל, יליד פולין (כעת בלרוס), ניצל בתקופת השואה עקב גיוסו לצבא הרוסי, ולאחר פרק זמן קצר בעת היותו חייל ברח מהצבא הרוסי ומהק.ג.ב, ובסוף המלחמה הגיע לגרמניה, ושם ביצע פעולות תגמול בגרמנים.( דבר שנודע לבנו בנימין רק לאחר מותו). 
כמו סיפורים רבים נוספים שכנראה נקברו יחד עם אביו שמיעט לדבר על אותה תקופה. עד היום תוהה בנימין מה היה טיב הקשרים של אביו עם ראש הממשלה המנוח יצחק שמיר, בעקבות פגישתו עמו שתועדה בתמונה. 
משנה לשנה ומזיכרון לזיכרון, נחשפים ויוצאים לאור לבני הדור השני של השואה, סיפורי גבורה כאלה ואחרים הנוגעים ליקיריהם שמסרו נפשם על קידוש ה'. יהי זיכרם וגבורתם ברוך!