מסורת חדשה בבית הספר הרטוב של יום תחרות אתלטיקה קלה הכולל ריצה, קפיצה לגובה, קפיצה לרוחק,הדיפת כדור ברזל, 
עבר בסיפוק ובהנאה של כלל המשתתפים. 
תודה רבה לצוות החנ״ג של בית הספר, להנהגת ההורים השותפה וכמובן לתלמידינו הנפלאים.