היום בשעות אחה"צ התקיימה שעת סיפור בספריית מתנ"ס גוונים שברמת בית שמש לילדי הרמה, והפעם עם 'קריוס ובקטוס'. הילדים שנהנו מאוד, הודו לטובה שטולמן 
המורה להעשרת השפה העברית, שריתקה אותם בשפתה העשירה.