בצל המצב בדרום , התקיים ביקור מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבוהב בליווי נציגי מטה משרד החינוך ומנהל מחוז ירושלים, מר מאיר שמעוני, במועצה האזורית מטה יהודה וסיירה בבתי הספר השונים ברחבי המועצה : נווה שלום, מתתיהו, הר-טוב(יסודי) וקרוב.  בין הנושאים שעלו במהלך הביקור: היה על מצב החינוך הבלתי פורמלי שניתן כמעטפת רשותית ובית ספרית לתלמידים. כל בית ספר חשף את תכניותיו הייחודיות: תכנית החות"ם בנווה שלום המייחדת למידת עומק לחברה ותרבות בקהילה יהודית ערבית, תכנית החיזוק הרגשי חברתי בהתאם למיפוי סוציומטרי במתתיהו, תכניות הכלה שילוב והתאמת דרכי למידה למנעד השונות והגיוון באוכלוסייה וניצול M-21 לשיפור חוויית הלמידה בהר-טוב, ואתגרי הלמידה האנתרופוסופית המשלבת ופיתוח הנרטיב ייחודי בביה"ס קרוב. 

בסיום הביקור הרעיף המנכ"ל שבחים רבים על בתי הספר בהם בוצעו הביקורים, תוך דגש על המנהיגות וההובלה של מנהלות קהילות החינוך, על ייחודיות המענים שניתנים לכל אוכלוסייה בהתאם לנרטיב הבית ספרי, לדגש הניתן לחיזוק ההישגים הלימודיים וכן ליכולת ההכלה הגבוהה והמענים הייחודיים שכל צוותי החינוך וההוראה מעניקים לתלמידים בבתי הספר. בסיום הדברים הדגיש מר שמואל אבוהב את האתגר הגדול הקיים במטה יהודה במתן מענים לאוכלוסיות מגוונות, שיבח את המידות הטובות והעשייה של ראש המועצה מר ניב ויזל ומעורבותו בחינוך, ואיחל למועצה המשך הצלחה במימוש עתידי של הפוטנציאל האדיר הגלום באוכלוסייה המתגוררת ברשות. מאיר שמעוני מנהל מחוז ירושלים הודה על היום הפורה, וחיזק את המועצה על המענים המגוונים הניתנים בקהילות החינוך השונות בה. כמו כן שיבח את המנהיגות הבית ספרית והמועצתית על שליחות חינוכית איכותית. לסיום בירך מר ניב ויזל ראש המועצה את המנכ"ל ומנהל מחוז ירושלים על התמיכה במערכתה חינוך במטה יהודה – ועל ההובלה המושתפת למול האתגרים החינוכיים החברתיים והערכיים ברשות. 

ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל : "אני רואה חשיבות רבה בסיור של מנכ"ל משרד החינוך במועצה האזורית מטה יהודה ומאחל ביקורים רבים שכאלה גם בעתיד. מטה יהודה היא חוד החנית של המרחב הכפרי בחינוך. המרקם המיוחד שלנו מצריך מאיתנו חשיבה מחוץ לקופסה בשביל לתת מענה לציבור מגוון תוך התייחסות בצרכיהם של כלל התושבים. אני גאה בתלמידי ותלמידות מטה יהודה ונפעם מהישגיהם הנהדרים."