רשת המרכזים הקהילתיים מצטרפת לבחירת הפחים בעיר. מרכז הילדים לב העיר זינמן יצא ביום רביעי לבחירת הפחים החדשים בסימן "בית שמש נפרדת לשלום מהצפרדעים". את המרכז הובילו ילדים בוגרים מכיתות ו', אלו הם חברי קבוצת הקיימות, פרוייקט של שיקום שכונות בראשות הגב' מירה שם טוב. חברי הקבוצה מובילים את הפעילות הירוקה והקהילתית במרכז לב העיר זינמן. הילדים הגיעו לרחבת קניון נעימי ונהנו ממשחקים ופעילויות יצירה בהנחיית אפרת פלאם מעמותת קהילה. כשבנוסף בחרו את הפחים אותם ירצו לראות בעיר בית שמש. את בחירת הפחים בעיר, חיברה רכזת מרכז הילדים כוכי פנחס לנושא הבחירה האישית והבחירות הקרובות בארץ, והסבירה לילדים את חשיבות הבחירות האישיות.
אנו מקווים כי מיצובם של הפחים החדשים בעיר תסמן את בחירתם של ילדי מרכז זינמן כמוצלחת ביותר.