היום התקיים בבית הספר לוי אשכול מפגש עם הסופרת אורית רז במסגרת סל תרבות. 
לקראת המפגש, נעשתה הכנה של המורים יחד עם התלמידים, והם הגיעו למפגש בידיעה על מי הסופרת, ואלו ספרים כתבה היא. התלמידים הגיעו מצויידים בשאלות מעניינות בהן איתגרו את הסופרת, שענתה על כל שאלה ושאלה, וסיפרה בצורה מופלאה על ספריה דבר שסיקרן מאוד את התלמידים. הנהלת בית הספר ציינה לשבח את פעילותה של סל תרבות המבורכת, ואת דניאלה ביטון רכזת סל תרבות שבמרכז הקהילתי פסגות השבע