פורים הוא יום השמחה הגדולה, הפורצת החוצה. בחצרות האדמו"רים, גם חסידים ואנשי מעשה, שבמשך כל ימות השנה מצטנעים היו בשולי הדרכים, היו רוקדים על שולחנות ומפזזים בכל עוז בהשפעת היין, שמחים ומאושרים על היותם יהודים.

הבעל שם טוב זיע"א, אמר :"אם שערי דמעות לא ננעלו, הרי שלשמחה אין שערים כלל, כי בשמחה אמתית מתוך יראת שמיים, אפשר להפיל את כל המחיצות המבשדילות בין ישראל לאביהם שבשמיים.

וכך היה אומר רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א: כאשר החסידים מעמידים יין על שולחן הצדיק, שרים ורוקדים בשמחה מתוך יראת שמיים, הרי הם יכולים להשפיע כל טוב לכלל ישראל.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ה, אדר תשע"ב, עמ' 144

סרטון מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

;

סרטון באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת דנה ורון