בשעות אלו נמשכת ההצבעה לועד עובדי העירייה ולראשות הוועד.

נכון לשעה זו כ-250 מימשו את זכות ההצבעה שהם קצת למעלה מ-20%.

מזכירת האיגוד המקצועי בעיר, חביבה שדה, המרכזת את הבחירות, מסרה כי בהתייחס לנתוני מערכות קודמות, זהו שיעור הצבעה סביר לשעה זו. לדבריה, במערכות קודמות שיעור ההצבעה הסופי עמד על כ-80%.

נזכיר כי שניים מתמודדים על ראשות הוועד - ישראל פרץ ומירי מזרחי, זאת לאחר שדוד וקנין הסיר את מועמדותו וקרא לתמוך בישראל פרץ.

מועמדים לוועד מטעמה של מירי מזרחי: תהילה פנירי, אבי עמר, אסף טפירו, אברהם דיין, מנחם ברוכמן ומשה גרוס.

מועמדים לוועד מטעמו של ישראל פרץ: רותי אדרי, יהודית דרעי, דליה כהן, שימי גזית, דוד איטח ויוסי גמליאל.

ההצבעה תימשך עד השעה 18:00. בשעות הלילה ייודעו התוצאות.

מירי מזרחי

 

ישראל פרץ