חברת 'מנועי בית שמש', שבשליטת קרן פימי, מסיימת את הרבעון הרביעי של 2018 עם הכנסות של 28.38 מיליון דולר, לעומת 24.39 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017, צמיחה של 16.4%. הרווח התפעולי הרבעוני עמד על 3.04 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.60 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA הרבעוני עמד על 4 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה מנועי בית שמש רווח נקי 2.20 מיליון דולר, לעומת 2.84 מיליון דולר ברבעון המקביל, ירידה של 22.5%. 

על פי המידע, אשר פורסם לראשונה ב'כלכליסט', בסיכום 2018 רושמת מנועי בית שמש הכנסות של 100.32 מיליון דולר, מול 88.75 מיליון דולר ב-2017, צמיחה של 13%. עלות התפעול טיפסה ל-83.74 מיליון דולר, בהשוואה ל-74.95 מיליון דולר ב-2017. עלייה נרשמה בהוצאות המכירה והשיווק (2.13 מיליון דולר ב-2018, לעומת 1.85 מיליון דולר ב-2017) ובהוצאות ההנהלה וכלליות (4.55 מיליון דולר לעומת 4 מיליון דולר).

הצמיחה בהכנסות תרמה לעלייה של 17.2% ברווח התפעולי, שעמד בסיכום השנה על 10.47 מיליון דולר, לעומת 8.93 מיליון דולר בשנה קודמת. ה-EBITDA בשנת 2018 עמד על 14.2 מיליון דולר, מול 12.2 מיליון דולר ב-2017. גם כמו בסיכום הרבעוני, גם בסיכום 2018 נרשמה ירידה בשורה התחתונה - הרווח הנקי עמד על 7.63 מיליון דולר, לעומת 8.77 מיליון דולר ב-2017, ירידה של 13.5%.

הירידה בשורת הרווח הנקי - למרות העלייה ברווח התפעולי - נובעת בעיקר מהעלייה החדה בהוצאות המס (בין היתר, לדברי החברה, בשל התחזקות הדולר). מול רווח מס חד פעמי שנרשם ברבעון האחרון של 2017. בסיכום 2018 עמדו הוצאות המס של מנועי בית שמש על 2.22 מיליון דולר, מול 8,000 בלבד ב-2017. סכום ההזמנות הצפויות של הקבוצה (הכולל את חישולי כרמל שרכישתה הושלמה בינואר 2019), המתפרסות על 14 שנה, עמד בסוף 2018 על 1.800 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.185 מיליארד דולר בסוף 2017 (בסוף 2017 – ללא חישולי כרמל).

2.2 מתוך סכום ההזמנות האמור לסוף 2018, הרוב הגדול הוא לתחום ייצור החלקים, עם 1.768 מיליארד דולר הזמנות, לצד הזמנות של 32 מיליון דולר לתחום המנועים. בחודש ינואר 2019 החברה הודיעה כי הושלמה עסקת רכישת חברת חישולי כרמל מפראט אנד וויטני, תמורת כ-58.5 מיליון דולר