השנה זוכים אנו לגשמי ברכה ברחבי הארץ והדבר ניכר גם בחוות בית שמש .נחל ירמות החוצה את החווה זורם בצורה מרשימה כפי שלא חווינו מזה מס' שנים, בשונה משנים קודמות בהן הנחל היה עולה על גדותיו ,מציף את החווה ומשבש את הפעילות הסדירה.

השנה יש שינוי!! רשות הניקוז והנחלים החלה בתהליך שיקום הנחל לפני רדת הגשמים ובקרוב ימשיך תהליך השיקום עם תלמידי מוסדות החינוך והקהילה בשתילה ונטיעה של צמחים במטרה להחזיר את האיזון האקולוגי לנחל .בנוסף, ייעשה תהליך פיתוח כולל בתכנון מיוחד שנעשה בשיתוף עם צוות החווה ואדריכלית נוף .

כמו כן, מיי התהום נובעים בחווה במקומות שונים, והתלמידים ומתנדבי ההוסטל בנו בריכת נביעה ושכשוך להנאה, לתצפית ולימוד תלמידי מוסדות החינוך.

בתמונה : ילדי החטיבה הצעירה של בי"ס לוין בסיור ליד הנחל לאחר רדת הגשמים.