"ביקרתי אתמול במכללה לשוטרים בעיר, יחד עם חבר מועצת העיר אלי פרץ הממונה על הביטחון והחירום, וראש אגף ההדרכה במשטרה ניצב אבשלום פלד – שבין שלל תפקידיו היה בעבר מפקד תחנת בית שמש. אחת ממטרות הביקור היא לקדם שיתופי פעולה בין המכללה לבין תושבי העיר. אני רוצה ששוטרי המכללה יראו בבית שמש את ביתם הטבעי, בין השאר על ידי פעילויות משותפות עם הקהילות השונות בבית שמש ובכלל זה המגזר החרדי, על ידי דיאלוג, הסברה, גיוס שוטרים מבין תושבי העיר, שירות אזרחי, העסקת יותר עובדים מכלל תושבי העיר ועוד. בנוסף אני מבקשת לקדם בניית שכונת מגורים המיועדת לשוטרים. החלטנו על הקמת צוות חשיבה אסטרטגי משותף לעירייה ולמשטרה, כדי לבחון ולקדם שיתופי פעולה בכל התחומים. בנוסף קיימנו אמש ערב נוסף של המיזם "תושבים מובילים שינוי", במסגרתו נפגשתי עם פורום של תושבים חרדיים מרחבי העיר. דיברנו על הנושאים המעסיקים את תושבי השכונות החרדיות והשתלבותן בתוכניות לחידוש פני בית שמש והפיכתה לעיר מתקדמת הן מבחינת תשתיות וטכנולוגיה והן מבחינת יחסי האוכלוסיות השונות בעיר. אני מקיימת מפגשים כאלה עם תושבים מכל רחבי העיר, שכן דיאלוג בגובה העיניים בין התושבים לעירייה הוא מחולל השינוי המרכזי. חשוב לי לשמוע ולהבין את הצרכים, הבעיות והטענות, ואני מברכת על כל יוזמה של תושבים, מכל השכונות ומכל המגזרים, להגביר את שיתוף הפעולה עם העירייה ולהוביל אל השינוי המתבקש."