יו"ר העובדים ישראל פרץ, הודיע על פרישה מהעירייה במהלך נובמבר שנה שעברה,  פרץ בישר לעובדים על  פרידתו מהמערכת והצטרפותו לרשות הנמלים. ניסים כהן, חבר הוועד הוכתר לממלא מקום.  פרישת פרץ  למעשה פתחה את הדלת לכניסת מערכת הבחירות לוועד החדש.  פרץ,  גם הוא עצמו לא צפה שישוב  בתום פרק זמן 'צעיר' יחסית, לעבודה בעירייה.  עם שובו נתמנה ליועץ ארגוני ליד עליזה בלוך ראש העירייה, כהן המשיך להחזיק במושכות וועד העובדים.

ההסתדרות הוציאה הודעה לפיה על העובדים לבחור וועד מחדש. לבחירת הוועד יש חובה להקים וועדת בחירות. אתמול כונסו העובדים  במטרה לבחור וועדה בחירות. אומר מ"מ ראש הוועד  ניסים כהן: " חלק מתהליך בחירות לוועד עובדים מחייב כינוס עובדים לבחירת וועדת בחירות שתנהל את תהליך הבחירה".

אלא שאתמול זה לא צלח. הסיבה  כמות העובדים שהגיעה פחות מהמינימום הנדרש בחוקת ההסתדרות. התייצבו  כמאה עובדים לכל היותר, הרבה פחות מהנדרש. לפיכך הורתה  נציגת ההסתדרות בכינוס  שיש לזמן בשנית את כלל העובדים לקביעת וועדת הבחירות.  אם גם בכינוס השני  לא יגיע מספר עובדים כנדרש בחוקת העובדים אזי בפעם השלישית בכל קוורום שיגיע תיבחר הוועדה לבחירת וועד העובדים בעיריית בית שמש.  

בצילום: ישראל ופרץ ורותי אדרי במערכת הבחירות הקודמת