אתמול קיים אלי ישי, שר הפנים לשעבר וראש תנועת יחד מפגש פעילים מרכזיים בירושלים. אל המפגש הזה הוזמנו שני פעילים מבית שמש.  "נפגשתי הערב עם מנהלי המטות של מפלגת יחד, עדכנתי אותם במו"מ המתנהל בין מפלגות ימין, אנחנו נערכים בכל הכוח לבחירות הקרובות".דיווח ישי אישית לכל דואגיו.

אלי ישי שהתמודד בבחירות הקודמות היה קרוב להכניס 3 מנדטים לכנסת, רק אחוז חסימה גבוה מנע ממנו להגשים שאיפותיו הפוליטיות. הפעם מתלבט בינו לבין עצמו אם ללכת שוב לבד א לחבור לעוד מפלגות בימין שביחד יעברו א אחוז החסימה ואולי גם יכניסו כמות נכבדה של מנדטים. ההערכה היא שבגוש כזה של  זהות יהודית- הבית היהודי- עצמה לישראל ויחד, ישיגו 7-8 מנדטים!!!!

בבית שמש מתכוון ישי לפעול כמו בערב הבחירות האחרונות לכנסת, שני פעילים מרכזיים שאף נכחו במפגש.  סתם במקרה או שלא, צירף לי אחד הפעילים את הפתגם הבא.״מי שוויתר עליך בגלל משהו קטן, גרם למישהו אחר להרוויח אותך, ובגדול!!!