הילדים ובני הנוער הלומדים כיום במערכת החינוך נולדו אל מציאות טכנולוגית רוויית מסכים והם עושים שימוש תכוף ומגוון ברשת האינטרנט.  ניתן לומר, שכמעט כל היבט בחייהם של התלמידים מקבל ביטוי גם באמצעות שימוש במרחבים ווירטואליים וכי התקשורת הבין-אישית המתקיימת בתיווך אמצעים טכנולוגיים היא אופן תקשורת שגרתי עבורם וגם עבור רבים מאתנו,  המבוגרים. יחד עם זאת, הרשת הפכה לזירה בה נחשפים תלמידים להתנהגויות סיכון שונות: בריונות ברשת, התלהמות, הטרדות, השמצות, התחזות, חרם, הולכת שולל, הפצת תמונות ועוד..
בשל הסכנה הטמונה ברשתות הוחלט במישור הארצי  לקיים שבוע לאומי לגלישה בטוחה ברשת . מפאת חשיבותו הרבה של הנושא ומתוך רצון להקנות לילדים כישורי חיים, בבית ספרנו ביה"ס ז'בוטינסקי נערכו פעילויות שונות בנושא בכל ימות השבוע וביום שלישי התקיימה פעילות ממוקדת ועשירה בתכנים. ,בכל הכיתות א'-ו' הקרינו בפני התלמידים מצגות וערכו פעילויות שונות כמו : הכנת כרזות,קומיקס,חמשירים ועוד..מתוך תקווה שילדים ומבוגרים
לא "יפלו ברשת" !
גם השבוע ביום שלישי התקיים בבית הספר יום עצירה בנושא "שומרים על עצמנו". מטרת תוכניות “חוסן, חינוך” היא להקנות כלי התמודדות עם מצבי לחץ יום יומיים, וכן עם מצבי טראומה ומשבר, והן מופעלות כתוכניות מניעה. במסגרת תוכנית החוסן נלמדים כלים להתמודדות עם מצבי לחץ מזוויות שונות: כלים לעיבוד רגשות וחוויות חיוביים או שליליים, כלים פיזיולוגיים הקשורים למערכת הנשימה ולהרפיית שרירים  וכלים קוגניטיביים .
הילדים ערכו פעילויות שונות בנושא והכירו את שלושת המודלים להתמודדות עם רגשות חזקים וכן הכינו סימניה דו צדדית בצד אחד, מד הלחץ ובצד השני, מודל הנמנ"מ .
כמו כן הוצגו בפני הילדים סרטונים ומצגות בהם הוצגו מצבים חברתיים שונים  לאחר הצגת הסרטון קיימו בכיתות דיון על הבעיה החברתית המוצגת, ודרכי הפעולה של הדמויות .
לסיכום הנושא נקבצו ובאו הילדים המנהלת ברכה והצוות החינוכי אל הלובי. בכינוס הציגו הילדים את תוצרי למידתם ועשייתם בשבוע הגלישה הבטוחה ברשת ואת התוצרים מיום העצירה "שומרים על עצמנו".