"בתקופה זו מתארגנת החברה האחראית על הפיתוח הסביבתי של רמה ג' מטעם חברת השיכון חב' 'אולניק' לסיים את עבודתה בפיתוח השכונה בכדי למוסרה מסירה סופית לעירייה ובכדי שמכאן ואילך תהיה האחריות על התחזוקה השוטפת של המרחב הציבורי בשכונה תחת אגף שפ"ע של עיריית בית שמש. ואכן תושבי השכונה נחשפים בחודשים האחרונים לעבודות מואצות של חברות הקבלן שמועסקות ע"י משרד השיכון, הן בריבוד הכבישים מחדש והן בשינויים במדרכות השכונה וכהנה רבות." כך  פותח מכתב ארוך  חבר מועצת העיר  פניה אל ראש העירייה ד"ר עליזה בלוך.

במכתב מלין חבר מועצת העיר רמתי  על הליקויים המוגדרים על ידו "מהותיים בתכנון ובעבודות הפיתוח הקיימות, הליקויים הקיימים הם הן מבחינה תכנונית והן מבחינה בטיחותית הנוגעת לשלום חיי תושבי השכונה, כמו בורות רבים קיימים, כבישים צרים וצמתים שאינם מאפשרים  לכלי רכב כבדים וגדולים לנוע בביטחון מבלי לסכן חיי אדם. "דוגמא לצומת כזו נמצאת בחיבור הרחובות ירמיהו הנביא וחגי הנביא  אשר בכל פעם שאוטובוס בין עירוני פונה ימינה לכיוון רחוב חגי הנביא, הוא נאלץ לעלות עם חלקו השמאלי על המפרץ להולכי רגל המשמש לצורך מעבר התושבים במעבר החצייה במקום. דבר זה הוא סכנת נפשות של ממש בפרט לילדים הממתינים במפרץ זה ולא מודעים לכך שהאוטובוס הפונה יכול לפגוע בהם, לצערנו לא אחת נצפתה שם ניידת אמבולנס שהוזעקה למעבר חצייה זה. בימים אלו בוצעו עבודות של שינויים מהותיים במדרכה הצמודה לצומת זו, לתומי חשבתי שאכן מצמצמים את רוחב המדרכה ע"מ שייווצר שטח כביש רחב יותר בכדי למנוע את הסכנה האמורה לעיל, אך לצערי כשערכתי בירור מול הקבלן המבצע נאמר לי שאמנם המדרכה פורקה ועוברת שינוי אך לא מדובר על צמצומה לטובת רוחב הכביש." כותב רמתי.

ומזהיר: "מעבר לסכנה הבטיחותית היום יומית, ומעבר לנזק הכספי שיגרם לעירייה מכך שתצטרך לממן את עלויות כל העבודות הנצרכות מקופתה הדלה, הלא מדובר בהתנהלות חלמאית, שבאם כבר נעשות עבודות במקום ע"י הקבלן המבצע מדוע אין לכך סינכרון עם הצוותים האמונים על נושאים אלו גם מטעם העירייה בכדי שהעבודות אכן ישפו את הליקויים האמיתים הקיימים"!!!.

רמתי מבקש מראש העיר, "חושבני כי בעת כזאת הקודמת למסירת השטחים הציבוריים ממשרד השיכון לאחריות ומימון העירייה  מן הראוי שמעבר לצוות המקצועי האחראי על כך מטעם אגפי ההנדסה ושפ"ע, יצוותו אליהם גם תושבים המתגוררים בשכונה עצמה והחשופים יום וליל לליקויים הדרושים תיקון בכדי שימומנו עוד מכספי משרד השיכון".

רמתי הפנה את המכתב לראש העירייה  וכן לממונה על שפע חבר מועצת העיר שמואל גרינברג.