מועדון הגמלאים יוצאי אתיופיה ״מנקלה״ של מרכז קהילתי מאירהוף ומחלקת הקליטה העירונית, אירח היום לשיח ודיון חניכים מקורס קציני משטרה אשר מתקיים במכללה הלאומית לשוטרים. הגמלאים והשוטרים דנו במאורעות התקופה האחרונה ועל דרכי שיח ויישור ההדורים בין הקהילה למשטרת ישראל.
כידוע, שיתופי הפעולה בין משטרת ישראל לרשת המרכזים הקהילתיים הדוקה ביותר, דבר שבא לידי ביטוי בפעילויות המשותפות לטובת הקהילות בעיר בית שמש בינה לבין הרשת.