מרכז קהילתי לב העיר זינמן ממשיך את פעילותו בחודש פברואר יוצא מן הכלל.
בני הנוער של המרכז הקהילתי השתתפו בפעילות בנושא - אוטיזם ואספרגר. את הפעילות העבירה יערה בת העשרים ושתיים, אשר הקרינה גם סרט תיעודי קצר מצוייר על קורות חייה ובנוסף העבירה פעילות ״שאלון בהפרעה״ שבו הנערים מילאו שאלון פשוט, תחת רעשים מטרידים, וכמובן שלא צלחה ידם למלא את כולו - זאת בכדי להמחיש את ההפרעות שבעל אוטיזם מרגיש בסביבה הפתוחה.
מרכז קהילתי לב העיר זינמן מרגיש מחוייבות במהלך כל השנה לתת מקום לכל אחד מהחברה לצד משמעות עמוקה, דרך חשיפתם לגווניה השונים של החברה. 
ברשת המרכזים הקהילתיים ממשיכים בפעילויות לבעלי הצרכים המיוחדים והשבוע ביתר שאת. 
הצבור הרחב מוזמן.