בשנת 2009 התקבלה החלטת מליאה לפיה, הרישום והמימון של ההסעות יתוקצב לחמישה בתי ספר בירושלים בלבד. ב-10 השנים האחרונות נפתחו אזורי רישום רבים (מעל 50 בתי ספר) אליהם המועצה מסיעה את התלמידים מתקציבה. הפער השנתי בין ההוצאה הכספית של המועצה ובין ההחזר ממשרד החינוך מגיע לכדי כ-18 מיליון ₪ מתקציב המועצה. למעלה מ 2,000 תלמידים מוסעים מחוץ למועצה בכל יום באמצעות כ-1,300 קווי קבלן ו-400 קווי מועצה הכוללים אוטובוסים, מיניבוסים ואף מוניות. כך, בין השנים 2012-2018 נרשמה עלייה של 91% בכמות בתי הספר בהם למדו התלמידים המוסעים. בהתאמה, באותן השנים נרשמה עלייה של 226% בהוצאות המועצה בגין סבסוד הסעות התלמידים אל מחוץ לאזורי המיפוי.

על מנת לתת את המענה המיטבי להסעות התלמידים תוך שמירה על כספי המועצה והשקעתם בחינוך בתוך מטה יהודה, הוקמה בשנה שעברה וועדה מקצועית בראשות פרופ' אמיר אל עמי שבחנה את נושא הסעות התלמידים. הוועדה קבעה כי על מנת לחזק ולשפר את מערכת החינוך במועצה שיביא לפיחות במספר התלמידים שיצאו ללמוד מחוץ לאזור הרישום יש להפנות את המשאבים הכספיים המבוזבזים כיום לחיזוק תשתיות, לפתיחת מגמות לימוד חדשות ולגיוס מורים מובחרים. בנוסף, עם ביטול סבסוד ההוצאות, תצא מערכת החינוך במטה יהודה לתכנית חומש אשר במסגרתה יושקעו הכספים הרבים בפיתוח מוסדות הלימוד הקיימים. כחלק מהתכנית, תיבנה אסטרטגיה חינוכית – פדגוגית – ערכית למטה יהודה ובנוסף, יורחב מגוון המגמות במועצה לרבות מגמת סייבר, מחשבים, מצוינות באמנויות וחיבור לתעשייה. בנוסף, מערכת החינוך תשים דגש על חיזוק הקהילה ועל החינוך הבלתי פורמלי.

לפיכך, החל משנת הלימודים תש"פ כל תלמיד במערכת החינוך שיתחיל ללמוד במסגרת חדשה, קרי כתות א' או ז', לא יהיה זכאי להסעות מחוץ לאזורי המיפוי. בתקופת המעבר תלמידים העולים לכתות ב'-ו' וכן ח'-יב' ייהנו מסבסוד המועצה. במקרים מן הסוג הזה העלות החודשית שתשולם על ידי ההורים תהא בגובה 150 ₪ עם הנחה של 50% לילד השני. יודגש, כי המועצה תמשיך להסיע את התלמידים לבתי הספר בתוך אזורי המיפוי כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך. באשר ללימודי חוץ, מנהל החינוך במטה יהודה ינפיק את האישור רק לאחר אישור תשלום המשפחה להסדרת ההסעות. אגרת לימודי החוץ תמומן גם היא על ידי המשפחות.

ראש המועצה, ניב ויזל: "מדובר בהחלטה אמיצה וחשובה מאין כמוה לעתיד החינוך במועצה מטה יהודה שתאפשר למועצה להעצים את מערכת החינוך המקומית. היום אנו שמים סוף לאי-הצדק בחלוקת משאבי המועצה ואנו יוצאים יחד לתכנית חומש להעצמת מערכת החינוך שלנו. אני בטוח שהשינוי יורגש במהרה ושאיכות בתי הספר תעלה ותשתפר".