כל ההתחלות קשות

בפתיחה למעמד הר סיני אומר הקדוש-ברוך-הוא לישראל: "ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ" (שמות, י"ט, 5). 

אמרו חז"ל: "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי" - מלמד שכל תחילות קשות. וכך אמר ה' לישראל (רש"י, שם, שם, 8): אם עתה תקבלו על עצמכם את התורה, למרות הקושי הגדול, אחר כך תערבנה עליכם התורה ומצוותיה וייקל עליכם לקיימן.

ומדוע נזקק הקדוש-ברוך-הוא להבטיח זאת לישראל? לפי שכל ההתחלות קשות, אך משהתחיל אדם לשמוע, הכול נוח לו. שמע קמעא, אפשר להשמיע לו הרבה. שמע דברי תורה, אפשר להשמיע לו גם תקנות חז"ל.

רבי שמואל אליהו מזוולין (ספר דברי ישראל, שמיני, אות ט"ו, הגהה), אמר: כל ההתחלות צריכות להיות קשות וחזקות, כי אם היסוד והבסיס קשה ואמיץ, אזיי כל הבניין הנבנה עליו יהיה חזק ויתקיים לאורך זמן.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס"ו, שבט תשע"ג עמ' 225.

סרטון לפרשה באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת קובי אריאלי.

זהירות תמידית

"לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר", נכתב בעשרת הדיברות (שמות, כ', 12).

העם, שחנה מול הר סיני כאיש אחד בלב אחד, והתעלה לדרגה רוחנית גבוהה, עד שהיה ראוי לקבל את התורה, הוא מוזהר על "לא תרצח"!?

למדנו מכאן, כי כל אחד עשוי להתדרדר אם אינו שומר על עצמו. לעולם אין להיכנס לשאננות, תמיד על האדם להשגיח ולבדוק את מצבו הרוחני, שהרי ההיסטוריה מוכיחה מה אירע לאותם שלא שמרו על עצמם. הכול יצאו מאדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש-ברוך-הוא, וכל כך הרבה מתולדותיו הרבו לפשוע ולהרשיע (כרם טוביה, עמ' רנ"ב).

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ד, שבט תשע"ב עמ' 166.

סרטונים לפרשה באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת הרב יואב אקריש והרב יואל בייטש.

ולסיום, משהו קטן מהנשיא טראמפ...