עליזה בלוך בתום פגישה עם משרד השיכון: "אני מסיימת כעת פגישה מיוחדת עם משרד השיכון. שבה ואומרת לתושבינו ברמה ג׳ כי נעשה ככל האפשר כדי להקל בהערכות ובזירוז אכלוס התושבים במקום. טופס 4 עוכב בשל סכנת נפשות בשכונות מסוימות ולשמחתי אנו לקראת מיצוי מהלך שיאפשר לנו את הכנסת התושבים לבתיהם. חלק מהתושבים ייכנסו כבר בחודש הקרוב."
"במקביל שמחה לבשר כי דנו עם אנשי משרד השיכון על ההערכות בשכונה ד׳ המיועדת לציבור החרדי ובשכונת בנווה שמיר המיועדת לציבור הכללי. אני רואה כיעד כי הכנת מבני הציבור בשכונות אלה יסתיימו במקביל לסיום בניית הדירות. כך צריך להיות בעיר מתוקנתֿ".