חודשיים אחרי הבחירות בבית שמש  מצטרף נחמן אברהם פרנקל  חבר סיעת יהדות התורה המאוחדת, (אגו"י) אל שולחן המליאה.  במשך חודשיים נגזל ממנו הכבוד הזה לשבת ליד שולחן המליאה ולהמשיך ברצף את כהונתו כחבר מועצת עיר מקדנציה קודמת.

פרנקל עמד במרכזו של דיון שערורייתי בתוך יהדות התורה המפולגת. פרנקל משובץ במקום תשע ברשימה נכנס במקום אבוטבול שפרש  אחרי כישלונו בבחירות.  משה אבוטבול שניצל תודות לרחמנותם של חברי סיעת כוח סירב במשך חודש וחצי להתפטר ולקיים הבטחתו לפני הבחירות לפרישה  במקרה של הפסד. אבוטבול כזכור הוצב כמוצא של הרגע האחרון בראש הרשימה גם לאפשר למחנה החרדי להציג מועמד לראשות העיר.

השבוע, הצהיר נחמן פרנקל אמונים למליאת מועצת העיר והואצלו סמכויות כממונה על  החברה הכלכלית, ועל העצמת נוער.  חבריו מצאו רגע לקנטרו והוא השיב להם מנה  אחת אפיים.  "בימים בהם מאות בני נוער חרדים מסתובבים ברחובות,  אתם עושים חשבונות אישיים."

פרנקל משלים את הקואליציה בהרכבה הרחב של 14 חברים. בהזדמנות השבעתו קראה בלוך ליתר חברי האופוזיציה להצטרף לקואליציה  ולשולחן  העבודה והעשייה לטובת כל תושבי העיר.