בפרשה שלנו מתוארות שלוש המכות האחרונות. המכה הלפני האחרונה היא החושך. "לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש ממקומו שלושת ימים ולכל בני שיראל היה אור במושבותם" (שמות, י', 23).

האדמו"ר מגור, בעל 'חידושי הרי"ם' (ליקוטי הרי"ם,  בא), אמר, כי החושך הגדול ביותר הוא כשאדם איננו רוה בצרת חברו ואינו מציע לו את עזרתו כדי לחלצו מן המצוקה.

"לא ראו איש את אחיו" - מי שאינו רעה בזולתו ואינו מסייע לו, "ולא קמו איש מתחתיו" -אף מצרתו שלו לא ייחלץ.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס"ו, שבט תשע"ג, עמ' 94.

סרטונים לפרשה באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת הרב יואל בייטש והרב יואב אקריש