זה קרה לפני שבעים ואחת שנה. המוני יהודים בארץ ובתפוצות הצטופפו יחד סביב מקלטי הרדיו, מרותקים להצבעה הדרמטית ביותר בתולדות ארץ ישראל. לאחר שעות ארוכות מורטות -עצבים, פילחה הכרזתו המסכמת של הקריין האמריקאי את הדממה המתוחה: "שלושים ושלושה בעד, שלושה עשר נגד... ההצעה מתקבלת". ההכרזה על הקמת מדינת ישראל הוכרזה!
אם תשאלו את הדור הקודם איפה היו בכ"ט בנובמבר 1947, הם זוכרים את התפרצות השמחה, הריקודים והחיבוקים. בליל ההכרזה הרגשנו איך זה באמת להיות כולנו יחד, מלוכדים כאיש אחד. אולם מאז, עברו עלינו שבעים ואחת שנות מלחמות אינסופיות, סכסוכים פנימיים וחיפושי דרך מתישים. 
בין חלומות העבר למציאות ההווה נפערת תהום. אומנם חזרנו לארץ האבות, אבל טרם מצאנו את הדבק שיהפוך את אותה שמחה רגעית לשלמה ומתמשכת. יתרה מזאת, ישנם עוד קולות קיצוניים הטוענים שהמדינה היהודית איבדה כליל את זכות קיומה ואף קוראים להחרימה.
לא כך חושבים חכמי הקבלה. עם כל הכבוד לאו"ם, ההצדקה לקיום המדינה נוצרה עוד בראשית הימים, כשאברהם אבינו קיבץ מקרב הבבלים מספר תלמידים שביקשו לגלות את מקור החיים. יחד הם גילו את השיטה להתעלות מעל האגו והגיעו לערבות הדדית. הקבוצה הלכה וגדלה, עד שהפכה לבסוף לעם שלם שחי בארצו, וביסודו אהבה הדדית – עם ישראל. מימוש השיטה שגילה אברהם והעברתה לאנושות כולה, הם המנדט האמיתי והיחיד שקיבלנו מהטבע העליון, הן לקיומנו כעם והן לארץ שעל אדמתה אנו חיים.
שנות הגלות הממושכות השכיחו מאיתנו את אותה שליחות רוחנית, והתקיימנו כעוד עם אגואיסטי ככל העמים. אך לקראת סוף המאה התשע-עשרה החלה גם השיטה שגילה אברהם – חכמת הקבלה – להתגלות מחדש ברבים. על רקע זה, קבעו בעל 'הסולם' והרב קוק – גדולי מקובלי המאה העשרים – כי עצמאותנו החיצונית תלויה באופן ישיר בהשגתה של עצמאות רוחנית. 
לא ניתן לבנות כאן חברה שתתבסס על ערכים ועקרונות אגואיסטיים פרי מוחם של בני האדם. גם אם נדמה לרגע שהם מצליחים במדינות אחרות. במקרה שלנו, חזרנו ארצה רק כדי לבנות בה חברה המושתת על אהבת אחים, ולאחר מכן ללמד את העולם כולו איך מתחברים. זו בלבד ההצדקה לקיומנו כאן.
בישראל 2018, הפילוג חוגג בעוד האנטישמיות מרימה את ראשה המכוער. הפחד מהאויב הוא כמעט הדבר היחיד שמחבר בינינו. אך דווקא המציאות הסדוקה הזו היא הזדמנות פז לבנות את חיינו המשותפים כעם, על יסודות מוצקים הנשענים על הטבע המקורי שלנו. מעגלי הריקוד החדשים צריכים להיבנות הפעם סביב האידיאל הרוחני שלנו. העולם מקניט אותנו באנטישמיות, מחכה שנזמין אותו להצטרף למעגל האהבה המתרחב. לב ללב, יד ביד, נתחבר עד שנקיף את כל העולם.